แบบประเมินอารมณ์ทางการเมือง และวิธีการดูแลจิตใจตนเองและคนรอบข้าง

กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลลำปาง / MCATT จังหวัดลำปาง / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

   
  ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
  1. เพศ          
  2. อายุ         
  3. ระดับการศึกษาสูงสุด         
  4. อาชีพ         
  5. อำเภอ          
  ข้อมูลติดต่อ


         
   
  ตอนที่ 2 แบบประเมินอารมณ์ทางการเมือง
  8. ติดตามข่าวการเมือง


         
  9. รูปแบบการติดตามข่าวการเมือง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
  เลือกทั้งหมด
  โทรทัศน์          
  วิทยุ          
  หนังสือพิมพ์          
  โซเชียลมีเดีย (ไลน์, เฟซบุ๊ก, ทวิตเตอร์ ฯลฯ)          
  10. จากสถานการณ์การเมืองที่ท่านได้รับรู้ ท่านมีความรู้สึกอย่างไร (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
  เลือกทั้งหมด
  เบื่อหน่าย ไม่อยากรับรู้          
  สลดใจ เศร้าใจ หดหู่          
  โกรธ โมโห เกลียด          
  กังวล สับสน          
  11. ส่วนใหญ่ท่านเห็นอย่างไรกับความรู้สึกของตัวเอง
  เลือกทั้งหมด
  อยากหาทางระบาย          
  เฉยๆ ไม่รู้สึกอะไร          
  ไม่ชอบอารมณ์ตัวเอง แต่หยุดไม่ได้          
  พอใจที่เป็นอยู่อย่างนี้          
  12. ข่าวการเมืองมีผลอย่างไรต่อความสัมพันธ์ภายในครอบครัวของท่าน
  เลือกทั้งหมด
  ไม่มีผลต่อครอบครัว          
  ใกล้ชิดกันมากขึ้น          
  ความคิดเห็นต่างกัน แต่ไม่ขัดแย้งกัน          
  ขัดแย้งกัน          
  ขัดแย้งกันรุนแรงมาก          
  13. ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา คุณมีความรู้สึกต่อข้อคำถามต่อไปนี้ อย่างไร (กรุณารวมคะแนนด้วยตนเอง)
รายการ ใช่(2คะแนน) ไม่แน่ใจ(1คะแนน) ไม่ใช่(0คะแนน)
1. ฉันมักอารมณ์เสีย เวลาคุยเรื่องการเมือง
2. เวลาคนพูดเรื่องการเมืองที่ฉันไม่เห็นด้วย ฉันอดไม่ได้ต้องเถียงเสมอ
3. ฉันหมกมุ่น เรื่อง "บ้านเมือง" จนลืม เรื่อง "บ้านฉัน"
4. ฉันกลัวว่าจะเกิดเรื่องร้ายแรง กับประเทศไทยตลอดเวลา
5. ฉันมักจะพยายามโน้มน้ามให้คนอื่นเห็นด้วยกับความคิดเห็นทางการเมืองของฉันเสมอ
 
  14. แบบประเมินความเครียด 5 ข้อ (ST-5)
รายการ เป็นประจำ บ่อยครั้ง เป็นบางครั้ง แทบไม่มี
1. ท่านมีปัญหาการนอน นอนไม่หลับ หรือนอนมาก
2. ท่านมีสมาธิน้อยลง
3. ท่านหงุดหงิด กระวนกระวาย ว้าวุ่นใจ
4. ท่านรู้สึกเบื่อหน่าย เซ็ง
5. ท่านไม่อยากพบปะผู้คน